Java Developer (Swedish Speaking) - Stockholm

50,000 SEK - 55,000 SEK- - IT & Technology
Ref: 283 Date Posted: Sunday 07 Apr 2024

Swedish Speaking Java Developer
Hybrid role based in Stockholm
50,000 SEK – 55,000 SEK

Tech Jobs in Stockholm - Exciting Opportunity for Java Developers

 

Java-utvecklare Hybridroll baserad i Stockholm 50 000 SEK - 55 000 SEK

Teknikjobb i Stockholm - Spännande möjlighet för Java-utvecklare

 

Vem är dessa personer

Vi på Tech Wing är mycket stolta över att samarbeta med ett ledande företag inom artificiell intelligens baserat i Stockholm. De har en stark hängivenhet till innovation och transformatoriska teknologier och revolutionerar branscher med sina innovativa och avancerade AI-lösningar.

De har enastående framgångar med att leverera konkreta resultat, och deras meningsfulla påverkan sätter dem i en särställning i branschen. Som företag erbjuder de utmärkta möjligheter till karriärsutveckling och lärande inom den blomstrande AI-branschen.

 

Vad skulle du göra?

Som Java-utvecklare kommer dina ansvarsområden att inkludera:

 • Skriva testdriven, ren, läsbar och effektiv kod för att leverera nya funktioner.
 • Bygga återanvändbar kod och bibliotek för framtida användning.
 • Optimera applikationer för maximal hastighet och skalbarhet.
 • Tydligt dokumentera all programmeringsrelaterad information.
 • Samverka med intressenthantering och andra team inom organisationen.

 

Vad förväntar de sig av dig?

Vår kund söker kandidater som besitter följande egenskaper:

 • Stark bakgrund inom Java-programmeringsspråk.
 • Erfarenhet av Azure eller AWS.
 • Java 17, Java 8, Spring Boot, JOOQ/PostgreSQL, Kafka, Gitlab CI/CD, Kubernetes-erfarenhet är en fördel (inte alla på listan krävs).
 • Kandidatexamen inom datavetenskap eller en liknande ämnesområde.
 • Flytande kunskaper i svenska och möjlighet att pendla till Stockholm.
 • Vilka kvalifikationer och erfarenheter behöver du?
 • För att bli beaktad för denna roll bör du uppfylla följande kriterier:
 • Tydlig expertis inom Java-programmeringsspråk.
 • Färdighet inom Azure eller AWS.
 • Erfarenhet av Java 17, Java 8, Spring Boot, JOOQ/PostgreSQL, Kafka, Gitlab CI/CD, Kubernetes (vissa eller alla dessa färdigheter föredras).
 • En kandidatexamen inom datavetenskap eller ett relaterat ämnesområde.
 • Flytande kunskaper i svenska och möjlighet att pendla till Stockholm.

 

Vad finns det för dig?

Genom att ansluta dig till detta respekterade konsultföretag kan du förvänta dig följande förmåner:

 • Möjlighet att arbeta i en modern kontorslokal i stadens centrum.
 • Aktivt deltagande i beslutsfattandeprocesser.
 • En mångsidig arbetsmiljö som främjar innovation.
 • Ytterligare förmåner som privat sjukförsäkring, pensionsförsäkring och ett friskvår

+++++

Who are these people

We at Tech Wing are super proud to be partnering with a leading artificial intelligence company based in Stockholm. They have a strong commitment to innovation and transformative technologies, and are revolutionising industries with their innovative, advanced AI solutions. 

They possess an outstanding track record of delivering tangible results, and their meaningful impact sets them apart in the industry. As a company, they offer excellent opportunities for career development and learning in the thriving AI industry.

 

What would you be doing?

As a Java Developer, your responsibilities will include:

 • Writing test-driven, clean, readable, and efficient code to deliver new features.

 • Building reusable code and libraries for future use.

 • Optimising applications for maximum speed and scalability.

 • Clearly documenting any programming-related information.

 • Engaging in cross-collaboration with stakeholder management and other teams within the organisation.

 

What do they expect from you?

Our client is seeking candidates who possess the following qualities:

 • Strong background in Java programming languages.

 • Experience with Azure or AWS.

 • Java 17, Java 8, Spring Boot, JOOQ/PostgreSQL, Kafka, Gitlab CI/CD, Kubernetes experience is a plus (not all on the list is required).

 • Bachelor's of Science degree in Computer Science or a similar field.

 • Fluent Swedish language skills and the ability to commute to Stockholm.

 

What qualifications and experience do you need?

To be considered for this role, you should meet the following criteria:

 • Demonstrable expertise in Java programming languages.

 • Proficiency with Azure or AWS.

 • Experience with Java 17, Java 8, Spring Boot, JOOQ/PostgreSQL, Kafka, Gitlab CI/CD, Kubernetes (some or all of these skills are preferred).

 • A Bachelor's of Science degree in Computer Science or a related field.

 • Fluent Swedish language skills and the ability to commute to Stockholm.

 

What's in it for you?

By joining this respected consultancy, you can expect the following benefits:

 • Opportunity to work within a modern city centre office.

 • Active participation in decision-making processes.

 • Embrace a diverse working environment that encourages innovation.

 • Additional benefits such as private health insurance, pension insurance, and a wellness allowance.

 

Interested in discussing this opportunity further? Please apply below or contact Jamie Watts at jamie@talentwing.co.uk to take the next step in your Java development career.

Tech jobs Stockholm, Java Developer positions Stockholm, software engineering roles Stockholm, programming jobs Stockholm, IT careers Stockholm, technology vacancies Stockholm, software development jobs Stockholm, Java programming positions Stockholm

 

 

++++++

 

 

 

++++++++++

 

Please note.

Due to the high volume of applications, we may not be able to individually notify all applicants of their application status. However, we genuinely appreciate your interest, and we will keep your information on file for future opportunities that may be suitable for you.

+++++

Diversity & Inclusion: Fundamental to Talent Wing's Recruitment

At Talent Wing, we value diversity and inclusion. We believe that diverse perspectives, backgrounds, and experiences enrich our teams and drive success.

Our commitment is to create an inclusive environment where everyone feels respected, valued, and empowered.

We actively promote equal opportunities and eliminate discrimination throughout our recruitment processes. We embrace diversity in all its forms and are dedicated to attracting a wide range of talent. By embracing diversity, we better understand our clients' and candidates' needs and contribute to a more inclusive society.

Your suggestions for enhancing our commitment are welcome. Together, let's build a brighter future.

Cookies on this website
We to ensure that we give you the best experience on our website. If you wish you can restrict or block cookies by changing your browser setting. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.